Бидний гүйцэтгэсэн ажлууд Шалны халаалтын системийн ухаалаг эко шийдэл

Property

Чингэлтэй

Хаус

2013 оны 7-р сар. Хаус байшингийн шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Сүхбаатар

Хувийн сууц

2013 оны 7-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Баянзүрх

Орон сууц

2013 оны 7-р сар. Баянмонгол хороолол: шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Сонгинохайрхан

Хувийн сууц

2013 оны 6-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Баянгол

Хувийн сууц

2013 оны 6-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Сонгинохайрхан

Хувийн сууц

2013 оны 6-р сар. Амины байшингийн халдаг шал

Дэлгэрэнгүй
Property

Сүхбаатар

Хаус

2013 оны 6-р сар. Хаус байшингийн шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Сонгинохайрхан

Хувийн сууц

2013 оны 6-р сар. Хувийн байшингийн халдаг шал

Дэлгэрэнгүй
Property

Сонгинохайрхан

Хаус

2013 оны 6-р сар. Хаус байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Чингэлтэй

Хувийн сууц

2013 оны 6-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Баянзүрх

Хувийн сууц

2013 оны 6-р сар. Хувийн байшингийн халдаг шал

Дэлгэрэнгүй
Property

Сүхбаатар

Хаус

2013 оны 6-р сар. Хаус байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Чингэлтэй

Зуслангийн байшин

2013 оны 6-р сар. Зуслангийн байшингийн шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Хан-Уул

Хувийн сууц

2013 оны 6-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Сонгинохайрхан

Хувийн сууц

2013 оны 6-р сар. Амины байшингийн халдаг шал

Дэлгэрэнгүй
(15) нийт гүйцэтгэсэн ажил: 212

© 2008-2020 www.halaalt.mn. Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу МИНЖИТ ХАРЗ БУЛАГ ХХК эзэмшинэ.

Вэбсайтыг хийж гүйцэтгэсэн Инфобит ХХК, вэб хөгжүүлэгч компани