Caleo шалны халаалтыг уламжлалт халаалттай харьцуулахад Шалны халаалтын системийн ухаалаг эко шийдэл

Caleo шалны халаалтыг уламжлалт халаалттай харьцуулахад

  • Бусдаас давуу
    Бусад халаалтын систем нь хажуугаас болон дээрээс халаадаг ч өрөөг бүрэн халааж чаддаггүй, цахилгаан их зарцуулдаг.
  • Оновчтой шинэлэг технологи
    Шалнаасаа эхэлж дээш жигд үр дүнтэй халаадаг тул шал болон таазны температурын ялгааг багасгана, эрчим хүчинд хэмнэлттэй.
  • Уламжлалт халаалттай харьцуулахад:
 
Халаалт шалнаас эхэлнэ
Дулаан алдалт байхгүй, бидний хөл байнга дулаан байна
 
Халаалт таазнаас эхэлнэ
Парнаас үүсэх дулаан бидэнд шууд биш, тойруу замаар иртэл дулаан алдалт явагдана

© 2008-2020 www.halaalt.mn. Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу МИНЖИТ ХАРЗ БУЛАГ ХХК эзэмшинэ.

Вэбсайтыг хийж гүйцэтгэсэн Инфобит ХХК, вэб хөгжүүлэгч компани