Бидний гүйцэтгэсэн ажлууд Шалны халаалтын системийн ухаалаг эко шийдэл

Property

Баянзүрх

Хувийн сууц

2013 оны 9-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Сүхбаатар

Монгол гэр

2013 оны 8-р сар. Монгол гэрт суурилуулсан пленкон шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Баянзүрх

Хаус

2013 оны 8-р сар. Хаус байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Сүхбаатар

Хувийн сууц

2013 оны 8-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Сонгинохайрхан

Хувийн сууц

2013 оны 8-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Баянзүрх

Хувийн сууц

2013 оны 8-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Төв аймаг

Орон сууц

2013 оны 8-р сар. Батсүмбэр, 11 айлын орон сууцны шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Баянзүрх

Хувийн сууц

2013 оны 8-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Баянзүрх

Хаус

2013 оны 8-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Чингэлтэй

Зуслангийн байшин

2013 оны 8-р сар. Лагерийн байшингийн шалны халаалт

Дэлгэрэнгүй
Property

Сүхбаатар

Хувийн сууц

2013 оны 8-р сар. Амины байшингийн шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Баянзүрх

Цэцэрлэг

2013 оны 8-р сар. Хувийн цэцэрлэгт суурилуулсан Caleo шалны халаалтын систем

Дэлгэрэнгүй
Property

Баянзүрх

Хувийн сууц

2013 оны 7-р сар. Амины байшингийн шалны халаалт

Дэлгэрэнгүй
Property

Чингэлтэй

Хувийн сууц

2013 оны 7-р сар. Амины байшингийн халдаг шал

Дэлгэрэнгүй
Property

Сүхбаатар

Хувийн сууц

2013 оны 7-р сар. Хувийн байшин шалны халаалтын эко систем

Дэлгэрэнгүй
(15) нийт гүйцэтгэсэн ажил: 212

© 2008-2020 www.halaalt.mn. Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу МИНЖИТ ХАРЗ БУЛАГ ХХК эзэмшинэ.

Вэбсайтыг хийж гүйцэтгэсэн Инфобит ХХК, вэб хөгжүүлэгч компани