Халдаг шалыг угсарч бэлдээд зааврын хамт орон нутагт шуудангаар илгээж байна Шалны халаалтын системийн ухаалаг эко шийдэл

Шалны халаалтын систем суурилуулсан огноо: 2021 оны 1-р сар.
Байрлал: Баян-Өлгий аймаг
Халдаг шал суурилуулсан объект: Албан газар

© 2008-2020 www.halaalt.mn. Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу МИНЖИТ ХАРЗ БУЛАГ ХХК эзэмшинэ.

Вэбсайтыг хийж гүйцэтгэсэн Инфобит ХХК, вэб хөгжүүлэгч компани