ХАҮТ Үзэсгэлэн: шалны халаалтын систем Шалны халаалтын системийн ухаалаг эко шийдэл

Шалны халаалтын систем суурилуулсан огноо: 2015 оны 10-р сар.
Байрлал: Хан-Уул дүүрэг
Халдаг шал суурилуулсан объект: Үзэсгэлэн яармаг

© 2008-2020 www.halaalt.mn. Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу МИНЖИТ ХАРЗ БУЛАГ ХХК эзэмшинэ.

Вэбсайтыг хийж гүйцэтгэсэн Инфобит ХХК, вэб хөгжүүлэгч компани